• Diverse voordeelpaketten

   

  All-IN Pakket

   

  Theorie en praktijk combo's

   

  Alleen theoriepakket
 • Vrije inloopcursussen waarvoor losse deelnemers zich kunnen aanmelden!

 • Persoonlijk advies over uw opleidingsvraagstuk

Opleidingsaanbod

Theorie opleidingen zijn klassikale opleidingen en praktijk opleidingen zijn opleidingen op de weg met het voertuig.

U23‐1 Digitale tachograaf en boordcomputers (cursus 7 uur)

Een instructeur die dag en nacht bezig is met de digitale tachograaf en controles, die de regels beter kent dan IL&T zelf!

Voor touringcar en transport.

Klik hier voor meer informatie

U23‐1 Digitale tachograaf en boordcomputers (cursus 7 uur)

Tijdens de theorielessen zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

- wetgeving digitale tachograaf;

- arbeidstijdregelgeving;

- werking en bediening digitale tachograaf;

- verplichting chauffeur;

- controles door bevoegde instanties;

- het waarom en de werking van de boordcomputer;

- tracking en tracing en verloningssysteem.

Wat betreft de praktijk zal er worden geoefend met casussituaties. De doelstelling die deze cursus heeft is dat de cursist uiteindelijk kennis heeft van het sociale klimaat en de regelgeving van het wegvervoer, de regelgeving van de betreffende goederenvervoer kent en de regelgeving van het betreffende personenvervoer kent.

×

U33-3 Reisbegeleiding (cursus 14 uur)

De opleiding reisbegeleiding brengt alle onderwerpen in beeld voor het personenvervoer in binnen en buitenland.

Alleen voor touringcarchauffeurs, niet voor vrachtwagenchauffeurs.

Klik hier voor meer informatie

U33-3 Reisbegeleiding (cursus 14 uur)

Tijdens de theorielessen zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

- toerisme

- reisprogramma;

- organisaties en voorwaarden;

- communicatie met en houding naar passagiers;

- optreden touringcarchauffeur;

- documenten;

- toeristische topografie en toeristische belangrijke steden;

- cultuur en staatsinrichting;

- ziekte en sterfgeval gasten;

- gezondheid en voeding;

- digitale snelweg en social media.

Wat betreft de praktijk zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

- inspectie touringcar;

- regels rij- en rusttijden;

- juiste instelling chauffeursstoel;

- juiste spiegelinstelling;

- veiligheid van de passagiers in de bus;

- ongevallen en uitvallen van touringcar.

De doelstelling die deze cursus heeft is dat de cursist uiteindelijk veiligheid en het comfort van de passagiers kan waarborgen, noodsituaties kan beoordelen, door zijn of haar gedrag kan bijdragen aan een onderneming, kennis van het economische klimaat van het personenvervoer over de weg van de marktwerking en de regelgeving wat betreft het personenvervoer kent.

×

U19-1 Leefstijl (7 uur)

Een leuke actieve cursus geschikt voor iedere chauffeur! Een stukje bewustwording, zonder het gevoel te krijgen dat je even een wijze les krijgt voorgeschoteld!

Wij hebben oplossingen voor u.

Klik hier voor meer informatie

U19-1 Leefstijl (7 uur)

De opleiding wordt gegeven in de vorm van een leuke dag waar je als beroepschauffeur meer te weten komt over:

- gezonde voeding;

- de voeding- en maaltijdschijf;

- het belang van gezonde voeding;

- risico's van ongezonde voeding;

- gezond bewegen;

- alcohol en roken;

- omgaan met stress en werkdruk.

De doelstelling van deze cursus is dat de cursist uiteindelijk fysieke risico's kan voorkomen en zich bewust is van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid. Het is vooral géén lange wijze les waarin alleen verteld wordt wat je wel en niet moet doen. Het leuke is ook dat de lunch bij de opleiding wordt betrokken. Enkele reacties van de eerste deelnemers:

- "Een levendige opleiding, de dag is goed vol te houden zo!"

- "Leuke cursusdag met theorie en ook actie. "

- "Denk dat de meeste chauffeurs er wel iets van op hebben gestoken, al staat en valt alles wel met wat je er zelf mee gaat doen..."

- "Stukje bewustwording t.b.v. een gezond leven waar je zuinig en goed voor moet zijn".

×

U15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie (cursus 7 uur)

Geen saaie les, maar een interactieve les met een ervaren praktijkchauffeur/instructeur.

Gericht op touringcarvervoer.

Klik hier voor meer informatie

U15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie (cursus 7 uur)

Tijdens de les zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

- Verbale en non verbale communicatie;

- Feedbacktechnieken;

- Conflict- en stresshantering;

- Soorten agressie;

- Kenmerken agressief gedrag;

- Bestrijding van agressie en vaardigheden om met agressie om te gaan.

Wat betreft de praktijk zullen onderwerpen als:

- Conflict en stresshantering;

- Feedback geven en ontvangen

- Omgaan met agressie.

De doelstelling van deze cursus is dat de cursist uiteindelijk fysieke risico's kan voorkomen, zich bewust is van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid, noodsituaties kan beoordelen en door zijn of haar gedrag kan bijdragen aan het imago van een onderneming.

×

W.02 Rijoptimalisatie / Rijvaardigheidsanalyse (7 uur)

De praktijk opleiding die aandacht heeft voor rijtechniek en de technische kennis van het voertuig.

Voor zowel vrachtwagen als touringcar.

Klik hier voor meer informatie

W.02 Rijoptimalisatie / Rijvaardigheidsanalyse (7 uur)

Tijdens het theoretische worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Rijtechniek;

- Diverse technische kenmerken;

- Risicovolle situaties;

- Zit- en stuurhouding;

- Spiegelstand en kijktechnieken;

- Krachten van het rijdende voertuig;

- Anticiperen en verkeersinzicht;

- Kennis van passieve en actieve veiligheidssystemen.

Wat betreft de praktijk zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

- Rijtechniek;

- Manoeuvreren;

- Waarnemen;

- Observeren

- Concentreren;

- Verkeersinzicht.

De doelstelling die deze cursus heeft is dat de cursist uiteindelijk kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen heeft, teneinde voertuig onder controle kan houden, de slijtage kan beperken en disfuncties kan voorkomen, het brandstofverbruik kan optimaliseren en een lading kan vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

×

N25 BHV Basis (14 uur) / N26 BHV Herhaling (7 uur)

De cursisten worden opgeleid om een helpende hand te bieden bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Met oefeningen en handelingen die in de praktijk worden uitgevoerd.

Klik hier voor meer informatie

N25 BHV Basis (14 uur) / N26 BHV Herhaling (7 uur)

Tijdens de theorielessen worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Stoornissen in het bewustzijn;

- Stoornissen van de ademhaling;

- Stilstand van de bloedsomloop

- Ernstige uitwendige bloedingen

- Shock;

- Uitwendige wonden;

- Brandwonden;

- Kneuzingen en verstuiking;

- Ontwrichting en botbreuken;

- Oogletsels

- Vergiftiging

- Elektriciteitsongevallen;

- Letsels door koude;

- Letsels door warmte;

- Het menselijk lichaam

Wat betreft de praktijk zullen onderwerpen als vervoer over korte afstand, verband- en hulpmiddelen en reanimatie en gebruik AED worden behandeld. De doelstelling die deze cursus heeft is dat de cursist uiteindelijk bedacht is op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen. Dat hij of zij fysieke risico's kan voorkomen en noodsituaties kan beoordelen.

×

U34-Wintervoorbereiding (cursus 7 uur)

De cursus wintervoorbereiding beschikbaar vanaf eind 2015.

Nog niet beschikbaar

Klik hier voor meer informatie

U34-Wintervoorbereiding (cursus 7 uur)

Nog niet beschikbaar

×

U39-1 Techniek en veiligheid (cursus 7 uur)

De cursus zal pas beschikbaar zijn vanaf de zomer van 2015.

Nog niet beschikbaar

Klik hier voor meer informatie

U39-1 Techniek en veiligheid (cursus 7 uur)

Nog niet beschikbaar

×